Αναλύοντας ταινίες: αποστάζοντας το θέμα

A film’s theme is a very frequently misunderstood term.

Many people say, “the theme of this film is love,” or “forbidden love,” or “racism,” or “war,” etc.

Love, racism, or war can be the subject of the story’s plot, but this is different from the theme of the story itself.

We call theme what a story is really about, regardless of the subject matters of its plot. Theme is the story’s own soul.

A story’s theme is a sentence. It is a conclusion. It is what the writer really wants to say. It is the lesson learnt by the main character, going through the journey of the story.

Moreover, a story’s theme is the lesson learnt by the audience, which they can then take away and apply to their own lives.

Michael Hauge, screenplay teacher and script consultant, gives a spot-on definition of what a film’s theme is: Theme is the character’s [transformation] arc made universal.

 
Example: Groundhog Day

Plot premise: An egomaniac weatherman, while reporting on a small town’s local custom, gets trapped in time, forced to relive the same day, over and over.

Story theme: Until you love yourself, your life has no meaning, while your every day is the same with the previous one.

There is no automatic recipe for the definition of a film’s theme. The only way to distill a story’s theme is to realise the lesson the protagonist takes and to deliver it with universal terms, transcending the plot and the characters of the specific tale.

Το θέμα της ταινίας είναι ένας όρος που συχνά παρεξηγείται.

Πολλοί λένε, «πρόκειται για μια ταινία με θέμα τον έρωτα,» ή «τον απαγορευμένο έρωτα,» ή «τον ρατσισμό,» ή «τον πόλεμο,» κλπ.

Ο έρωτας, ο ρατσισμός, ή ο πόλεμος μπορεί μεν να είναι το θέμα της πλοκής μιας ιστορίας, αυτό όμως είναι διαφορετικό από το θέμα της ίδιας της ιστορίας.

Θέμα ονομάζουμε αυτό για το οποίο πραγματικά μιλάει μια ιστορία, ανεξάρτητα από την πλοκή της. Θέμα είναι η ίδια η ψυχή μιας ιστορίας.

Το θέμα μιας ιστορίας είναι μια πρόταση. Είναι ένα συμπέρασμα. Είναι «αυτό που θέλει να πει ο ποιητής.» Είναι το μάθημα που παίρνει ο χαρακτήρας, βιώνοντας την ιστορία.

Επιπλέον, το θέμα μιας ιστορίας είναι το μάθημα που παίρνει ο ακροατής ή θεατής και που μπορεί να το εφαρμόσει στη δική του ζωή.

Ο δάσκαλος και σύμβουλος σεναρίου Michael Hauge δίνει έναν πολύ πετυχημένο ορισμό του θέματος: Θέμα είναι το τόξο μεταμόρφωσης του ήρωα διατυπωμένο με οικουμενικούς όρους.

 
Παράδειγμα: Η Μέρα της Μαρμότας

Υπόθεση πλοκής: Ένας εγωμανής παρουσιαστής του καιρού, κάνοντας ρεπορτάζ για το τοπικό έθιμο μιας κωμόπολης, παγιδεύεται στον χρόνο και αναγκάζεται να ζήσει την ίδια μέρα, ξανά και ξανά.

Θέμα ιστορίας: Μέχρι να αγαπήσεις τον εαυτό σου, ζεις χωρίς νόημα, ενώ η κάθε σου μέρα είναι ίδια με την προηγούμενη.

Δεν υπάρχει αυτόματη συνταγή για τον ορισμό του θέματος σε μια ταινία. Ο μόνος τρόπος απόσταξης του θέματος μιας ιστορίας είναι η συνειδητοποίηση του μαθήματος που παίρνει ο πρωταγωνιστής και η διατύπωσή του με οικουμενικούς όρους, δηλαδή υπερβαίνοντας την πλοκή και τους χαρακτήρες της συγκεκριμένης ιστορίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *