Ο Πάρης Πατσουρίδης για το Bourbon Με Γάλα

Film Engineering TV has started producing its own video content.

This first clip is part of a longer interview that I took from director Paris Patsouridis, in which he spoke about his films, his way of working, as well as his upcoming short film Bourbon With Milk, which is currently at the crowdfunding stage.

It is the first clip of the series Film Engineering TV Supports, in which Film Engineering showcases the work of young filmmakers.

The film’s campaign page on INDIEGOGO is here.

For more on the work of Paris, you can visit his website.

Enjoy the video (with English subs, too):

Το Film Engineering TV ξεκίνησε να παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Αυτό το πρώτο κλιπ είναι απόσπασμα από τη συνέντευξη που μού έδωσε ο σκηνοθέτης Πάρης Πατσουρίδης, στην οποία μίλησε για τις ταινίες του, για τον τρόπο εργασίας του, καθώς και για την επερχόμενη ταινία του Bourbon Με Γάλα, η οποία βρίσκεται τώρα σε στάδιο crowdfunding.

Είναι το πρώτο της σειράς Film Engineering TV Supports, στην οποία το Film Engineering παρουσιάζει τη δουλειά νέων φιλμοκατασκευαστών.

Η σελίδα με την καμπάνια της ταινιάς στο INDIEGOGO βρίσκεται εδώ.

Για περισσότερα πάνω στη δουλειά του Πάρη, επισκευτείτε τον ιστότοπό του.

Απολαύστε το βίντεο (και με αγγλικούς υπότιτλους):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *