Γράφοντας τη σύνοψη

Σύνοψη είναι η περίληψη της ιστορίας μιας ταινίας σε λίγες παραγράφους. Μπορούμε να τη γράψουμε, βοηθούμενοι από τη θεωρία των σεκάνς.

Read More

Αποστάζοντας το θέμα

Το θέμα της ταινίας είναι ένας όρος που συχνά παρεξηγείται. Θέμα ονομάζουμε αυτό για το οποίο πραγματικά μιλάει μια ιστορία, ανεξάρτητα από την πλοκή της.

Read More