Γράφοντας τη σύνοψη

Σύνοψη είναι η περίληψη της ιστορίας μιας ταινίας σε λίγες παραγράφους. Μπορούμε να τη γράψουμε, βοηθούμενοι από τη θεωρία των σεκάνς.

Read More

Analysing films: Alien pt. 1 – Step outline

ALIEN Screenplay by Dan O’Bannon – Directed by Ridley Scott Step outline Space, in the distant future. Commercial spaceship “Nostromo,” owned and operated by “The Company,” is returning to Earth, after a business journey. The computer system (called “Mother”) wakes up the crew from suspended animation. During breakfast, mechanics Brett and Parker bring forth a…

Read More